Dopasuj wielkość czcionki:

Zwiększ . Wyzeruj . Zmniejsz

Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player
Błąd
  • Please activate CG Style plugin...

***

 Statut szkoły

 

Program wychowawczo-profilaktycznyStandardy Ochrony Małoletnich

 

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym

 

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

Edukacja wczesnoszkolna - klasa 1, klasa 2, klasa 3

Język polski - klasa 4, klasa 5,  klasa 6, klasa 7, klasa 8

Historia - klasa 4, klasa 5klasa 6, klasa 7, klasa 8, klasy 4-8

Język angielski - klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8,  klasy 4-8

Przyroda - klasa 4, 

Matematyka - klasa 4, klasa 5klasa 6, klasa 7, klasa 8

Informatyka- klasa 4, klasa 5 , klasa 6, klasa 7, klasa 8

Technika - klasy 4-6

Wychowanie fizyczne - klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8,

Muzyka - klasy 4-7

Plastyka - klasy 4 -7

Religia - klasa 1, klasa 2, klasa 3klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8

Język niemiecki - klasy 7-8

Chemia - klasa 7, klasa 8

Fizyka - klasa 7, klasa 8, klasy 7-8

Geografia - klasa 5, klasa 6  klasa 7, klasa 8

Biologia - klasa 5, klasa 6,  klasa 7, klasa 8

Edukacja dla bezpieczeństwa - klasa 8

Wiedza o społeczeństwie - klasa 8

 

Formy i sposoby sprawdzania wymagań 

 

System oceniania zachowania

 

Regulaminy:

Regulamin dowozów uczniów

Regulamin wycieczek

 

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej:

- regulamin

- wniosek o przyjęcie do klasy I

***