Dopasuj wielkość czcionki:

Zwiększ . Wyzeruj . Zmniejsz

Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player

    Nasza szkoła bierze udział w programie grantowym " Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja  wsparcia szkół i  placówek oświatowych". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

    Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii  COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielania pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

   Realizacja zadania grantowego polega na prowadzeniu w kl. I-VIII następujących zajęć: wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych, wyrównawczych z j. angielskiego, korekcyjno-kompensacyjnych.

    Uczniowie zostali zrekrutowani do powyższych zajęć na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii wychowawców/ nauczycieli.

logo

kiermasz

     10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Akademia miała charakter wieczornicy pod hasłem „Bez tej miłości nie można żyć.”. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego i tym samym nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w akcji „Szkoła do hymnu”.

 

    Następnie uczniowie klasy VIIIa i VIb przedstawili najważniejsze wydarzenia z historii naszej Ojczyzny oraz  postacie, które odegrały bardzo ważną rolę, abyśmy  dziś mogli żyć w wolnej Polsce. Podniosły charakter akademii dodawały piękne wykonania pieśni patriotycznych, muzyka, stroje aktorów, prezentacja multimedialna. Bardzo wymowne było przypomnienie słów św. Jana Pawła II, które wypowiedział na Placu Zwycięstwa w Warszawie  - „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.  Akademia była przygotowana pod kierunkiem Pań: Teresy Tondyry i Beaty Knapczyk.

niepodeglosc1

niepodeglosc2

niepodeglosc3

     Szkolne korytarze udekorowali uczniowie klasy Vb i klasy VII.

niepodeglosc5

    11 listopada poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieką Pani Wicedyrektor Jadwigi Wrzodek wziął udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

niepodeglosc4

    3 listopada Samorząd Szkolny zorganizował wieczór filmowy , w którym uczestniczyło 92 uczniów z klas V-VIII. Od godz. 18.00 do 22.00 sala gimnastyczna przeobraziła się w "salę kinową”. Uczniowie obejrzeli wspólnie dwa filmy -” Za duży na bajki” i „Rodzinka rządzi”. W przerwie między filmami była pyszna pizza. To był wspaniały wieczór radości i bycia razem. Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Agnieszka Bogdanik, Renata Szczepaniak, Teresa Tondyra, Dorota Cholewa, Beata Knapczyk i Anna Kruźlak.

wieczorfilmowy