Dopasuj wielkość czcionki:

Zwiększ . Wyzeruj . Zmniejsz

Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player

kiermaszks

umiemplywac

Gmina Budzów kolejny raz realizuje program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Wyjazdy na basen odbywać się będą w okresie od 3.10.2022 r. do 30.11.2022 r. r. Dzieci klas I-III z dwóch szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Bieńkówce i Szkoły Podstawowej w Jachówce pojadą 10 razy na Krytą Pływalnię w Suchej Beskidzkiej. Nauka pływania będzie trwać po 2 godziny lekcyjne . Uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności pływackie, podniesie się aktywność i sprawność fizyczna uczniów. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy poznają ciekawą formę aktywnego spędzania wolnego czasu.
Uczniowie uczestniczą w programie bezpłatnie.

Całkowity koszt zadania: 20 900,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 10 120,00 zł
Wkład własny gminy: 10 780,00 zł

poznajpolske2 1

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
„POZNAJ POLSKĘ”
DOFINANSOWANIE: 15.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 29.945,00 zł


Szkoła Podstawowa w Bieńkówce otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 15.000,00 na realizację w 2022 r. przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” . Całkowity koszt realizacji wynosi 29.945,00 zł w tym wkład własny- wpłata rodziców 14.945,00 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

poznajpolske2 2

    18 października - po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w akcji “ Milion dzieci modli się na różańcu”. Akcja ta jest po patronatem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. O godzinie 9.00 cała społeczność naszej szkoły spotkała się na sali gimnastycznej, wspólnie odmówiono część pierwszą różańca świętego - tajemnice radosne. Szczególną intencją tej modlitwy była prośba o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie. Modlitwę prowadziły dzieci z młodszej Grupy Apostolskiej. Słowa „Zdrowaś Maryjo” rozbrzmiewała w języku polskim, angielskim i łacińskim. Całość spotkania modlitewnego zakończyło błogosławieństwo, którego udzielił ksiądz proboszcz naszej parafii Roland Hopciaś. Nad całością akcji czuwała Pani katechetka Renata Szczepaniak.

rozaniec

    13 października - świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

     Z tej okazji odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas VIIIb, VII, VIb pod kierunkiem Pań: Małgorzaty Stanaszek i Elżbiety Pudy. W humorystyczny sposób zostały przedstawione różne typy nauczycieli. Piękną oprawą akademii były występy taneczne uczniów,. Był to pomysł uczniów i oni także sami przygotowali układy choreograficzne.   

DEN1

DEN2  

     Przewodnicząca szkoły Malwina Kot złożyła nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia, następnie wręczono symboliczne upominki przygotowane przez Samorząd Szkolny. Nie zabrakło także muzycznego upominku w wykonaniu zespołu „Perełki Królowej Jadwigi”

DEN3

    Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za pracę, złożyła życzenia i wręczyła nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej.

DEN4