Dopasuj wielkość czcionki:

Zwiększ . Wyzeruj . Zmniejsz

Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player
Błąd
  • Please activate CG Style plugin...

    14 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Bieńkówce.
    Celem konkursu było nie tylko przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących naszej miejscowości, ale także uświadomienie uczniom, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji i obyczajów, łączących pokolenia. W tym celu nawiązano współpracę z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, które wcześniej nauczyły dzieci regionalnych piosenek i przyśpiewek, a następnie uświetniły konkurs swoją obecnością i śpiewem.
    W kolejnych rundach zespoły musiały wykazać się m. in.: ogólną wiedzą o Bieńkówce, znajomością ról, umiejętnością zaśpiewania wylosowanej zwrotki piosenki, znajomością gwarowych słów oraz tradycji bożonarodzeniowych.
    Wszystkie klasy przygotowały się bardzo dobrze, a reprezentujący je uczniowie zadbali o odpowiednie stroje lub rekwizyty, co dodatkowo podkreśliło regionalny charakter konkursu.
Komisja:
• Jadwiga Wrzodek - wicedyrektor szkoły
• Cecylia Polak – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
• Alicja Malina – kierownik Biblioteki Publicznej
• Maliwna Kot – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Wyniki:
I miejsce – klasa VIa ( Karolina Kruźlak, Martyna Cholewa, Piotr Wrona)
II miejsce – klasa Va ( Patrycja Sala, Martyna Kiepura, Amelia Szczerba)
III miejsce – klasa Vb ( Barbara Klimowska, Zuzanna Szynalik, Magdalena Kaźmierczak)
IV miejsce – klasa IV ( Franciszek Dybaś, Wojciech Szczerbak, Wojciech Ochenduszko)
V miejsce – klasa VIb (Emilia Gaura, Kamila Klimowska, Mikołaj Kołacz)

reg1

reg2

reg3