Dopasuj wielkość czcionki:

Zwiększ . Wyzeruj . Zmniejsz

Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player
Błąd
  • Please activate CG Style plugin...

    Nasza szkoła bierze udział w programie grantowym " Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja  wsparcia szkół i  placówek oświatowych". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

    Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii  COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielania pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

   Realizacja zadania grantowego polega na prowadzeniu w kl. I-VIII następujących zajęć: wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych, wyrównawczych z j. angielskiego, korekcyjno-kompensacyjnych.

    Uczniowie zostali zrekrutowani do powyższych zajęć na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii wychowawców/ nauczycieli.

logo