Dopasuj wielkość czcionki:

Zwiększ . Wyzeruj . Zmniejsz

Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player

poznajpolske2 1

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
„POZNAJ POLSKĘ”
DOFINANSOWANIE: 15.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 29.945,00 zł


Szkoła Podstawowa w Bieńkówce otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 15.000,00 na realizację w 2022 r. przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” . Całkowity koszt realizacji wynosi 29.945,00 zł w tym wkład własny- wpłata rodziców 14.945,00 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

poznajpolske2 2