Dokumenty:

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

Klauzula Szkoła Podstawowa Bieńkówka