Dopasuj wielkość czcionki:

Zwiększ . Wyzeruj . Zmniejsz

Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player

 Ósmoklasiści! Jesteście już po próbnym egzaminie, otrzymaliście także oceny śródroczne dlatego przeliczcie swoje punkty. Zaplanujcie ostatnie miesiące nauki, abyście wszyscy cieszyli się dostaniem do szkół pierwszego wyboru.

PRZELICZ PUNKTY

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się wszystkie informacje o egzaminie ósmoklasisty oraz archiwalne arkusze i dodatkowe materiały utrwalające wymagane wiadomości:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Więcej testów można znaleźć na stronach:

https://www.matzoo.pl/klasa8

https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnego-egzaminu-osmoklasisty-z-matematyki-2022