Dopasuj wielkość czcionki:

Zwiększ . Wyzeruj . Zmniejsz

Szkoła Podstawowa

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Get Adobe Flash player

W związku z pojawiającymi się w krajach europejskich nowymi przypadkami zachorowań na koronawirusa, prosimy o szczególne przestrzeganie zasad profilaktyki zdrowotnej, rekomendowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz stosowanie podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi:

- częste mycie rąk z użyciem wody i mydła
- stosowanie odpowiedniej zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
- unikanie dotykania oczu, ust i nosa
- zachowanie bezpiecznej odległości
- w przypadku kaszlu, gorączki lub trudności z oddychaniem - niezwłoczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno - epidemiologicznej lub szpitalnego oddziału zakaźnego
- w przypadku przeziębienia lub innej choroby pozostanie w domach i nieposyłanie dzieci do szkoły.