W roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie klas I-VIII otrzymają bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń.